Kompenzační cvičení

 • přispívat k harmonickému tělesnému rozvoji organismu
 • předcházet vzniku svalových dysbalancí
 • prevence v nefyziologických změnách hybných stereotypů
 • pozitivní ovlivnění funkčního stavu vnitřních orgánů

Svaly musí být nejen silné, ale i protažené, protože jen sval, který je schopen pracovat v celé své délce, může vyvinout maximální sílu. Je to stejné jako s pružinou, pokud se zkrátí, ztrácí část funkce. Většinu svalů je zapotřebí jak posilovat, tak protahovat, což nás opět vede ke všestrannosti. Některé svaly mají však tendenci k ochabování a je zapotřebí je posilovat (bicepsy, břišní sv., svaly mezilopatkové, hýžďové, ..). Některé svaly drží vzpřímené postavení těla a mají tendenci ke zkrácení (svaly na zadní straně dolních končetin, bederní část zad, horní trapézový sv., prsní svaly, ..), tyto svaly je zapotřebí kvalitně protahovat.

Několik tipů pro zlepšení ohebnosti:

 • nejdříve je zapotřebí sval správně zahřát (postupné zatížení)
 • následuje uvolnění
 • nyní přecházíme k protažení daného svalu
 • po protažení následuje posílení velkých svalových skupin

Několik rad pro správné provedení (statický strečink - po tréninku):

 • hráč by neměl během cviku balancovat (vhodnější nižší polohy - leh, klek, sed)
 • vydržet v pozici alespoň 15s
 • uvědomělé dýchání (s výdechem dochází k uvolnění)
 • bez hmitání, třesu končetin

Hluboký předklon v sedu

Popis cviku:

Hráč přechází ze sedu postupně s výdechem do předklonu. Nohy jsou u sebe, kolena tlačíme k zemi, ramena zatažená.

Prodýcháme danou polohu a s nádechem se vracíme do výchozí pozice.

Cíl cviku:

 • protažení zadní části stehenních svalů (hamstringy)
 • uvolnění a protažení bederní části svalů, krčí část páteře

Leh vznesmo

Popis cviku:

Hráč přechází postupně s výdechem z lehu skrčmo do lehu vznesmo. Ruce na zemi, nohy propnuté, nebalancujeme.

Cíl cviku:

 • uvolnění a protažení krční, hrudní, bederní části páteře
 • protažení zadní části stehenních svalů (hamstringy)

Předklon v sedu roznožném

Popis cviku:

Hráč přechází s výdechem do předklonu v sedu roznožném. Předloktí pokládá na zem, špičky nártu směřují vzhůru, nohy propnuté.

Cíl cviku:

 • uvolnění a protažení bederní části páteře
 • protažení vnitřní strany stehen

Leh na břiše se zanožením

Popis cviku:

Hráč leží v pozici na břiše, oběma rukama přitáhne s výdechem paty k zadku. Kolena jsou u sebe, hlava v mírném záklonu.

Cíl cviku:

 • protažení čtyřhlavého svalu stehenního
 • posílení zádového svalstva

Dřep na celých chodidlech

Popis cviku:

Hráč přechází ze stoje spojného s předpažením postupně do dřepu. Paty obou nohou jsou po celou dobu na zemi.

Cíl cviku:

 • komplexní cvik: posílení čtyřhlavého svalu, protažení trojhlavého svalu lýtkového

Spojení rukou za zády

Popis cviku:

Hráč spojí obě ruce za zády, kdy jedna paže přechází vzad ze vzpažení a druhá ze zapažení.

Cíl cviku:

 • uvolnění a protažení pletence ramenního
 • protažení trojhlavého svalu pažního (triceps)

Předklon se zapažením

Popis cviku:

Hráč spojí obě ruce za zády a proplete prsty. Postupně přechází do hlubokého ohnutého předklonu. Ruce jsou kolmo k zemi.

Cíl cviku:

 • protažení prsních svalů
 • uvolnění ramenního kloubu a protažení svalů pletence ramenního