Kodex rodiče FCVP

 • Fandíme a povzbuzujeme slušně, aby na nás mohl být náš klub hrdý tak, jako jsme hrdí my na něj
 • Nenadáváme a nekřičíme na hráče, trenéry, soupeře či rozhodčí. Případný nesouhlas s děním náše chování neospravedlňuje
 • Neradíme hráčům, co mají na hřišti dělat, mají své hlavy a trenéra. Tímto dáváme na vědomí respekt k osobě a práci trenéra a týmovým pravidlům
 • Respektujeme našeho soupeře, hraje fotbal pro radost, stejně jako my
 • Ztotožňujeme se s myšlenkou, že naším hlavním cílem není výhra, ale hra samotná, radost z ní, i když vyhrávat samozřejmě chceme
 • Tleskáme našim barvám, tleskáme soupeři, odměníme tak každou hezkou akci
 • Rozhodčí, pokud je na hřišti, je také jen člověk, může udělat chybu, stejně jako my, stejně jako Vy
 • Nechceme výhru za každou cenu, uvědomujeme si, že nejdůležitější je cesta, jakou jsme k vítězství došli
 • Podporujeme samostatnost hráčů, do šatny za nimi nechodíme, zvládnou to, spolu s trenéry, úplně sami
 • Nepřipravujeme a nenosíme hráčům věci na trénink a zápasy, pouze kontrolujeme, zda hráči mají vše potřebné
 • Trenér je pro nás partner, který společně s námi vychovává a učí naše dítě. Víme, že bez vzájemné spolupráce nic nedokážeme
 • Dbáme na správnou životosprávu hráčů. Její nedílnou součástí jsou strava, pitný režim a v neposlední řadě i spánek.
 • V případě nutnosti včas omlouváme hráče z akcí, informujeme o všech důležitých věcech, souvisejících s hráči, usnadníme tak trenérům práci.
 • O dění v týmu, v klubu se na veřejnosti nevyjadřujeme negativně. Pokud máme pocit, že je něco špatně, řešíme toto primárně s trenérem. Tímto postojem podporujeme sounáležitost se společnými cíli a hodnotami a hájíme tak dobré jméno našeho klubu
 • V případě jakýchkoliv nejasností, dotazů se obracíme na trenéry. Vzájemná komunikace je základním kamenem budování našeho vztahu.